Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

ФРАНК, ПУЛЕНК, РАВЕЛ

 

СЕЗАР ФРАНК  Cоната за флейта (цигулка)

ФРАНСИС ПУЛЕНК  Секстет за духов квинтет и пиано

МОРИС РАВЕЛ Сонатина; Павана за една покойна инфанта