Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

ФРАНК, ПУЛЕНК, РАВЕЛ

 

СЕЗАР ФРАНК  Cоната за флейта (цигулка)

ФРАНСИС ПУЛЕНК  Секстет за духов квинтет и пиано

МОРИС РАВЕЛ Сонатина; Павана за една покойна инфанта

Карта
  • Bulgaria Hall - Камерна зала

    1 Aksakov str.
    1000 София

    ul.%20%22Aksakov%22%201%2C%201000%20Sofia%2C%20Bulgaria