Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Пламена Мангова, пиано

Борис Бровцин, цигулка

Александър Бузлов, виолончело

ХАЙДН – Клавирно трио №39 в сол мажор - „Циганско“
БРАМС – Клавирно трио №2 оп.87 в до мажор
БАРТОК – Клавирен квинтет

С участието на Павел Златаров, цигулка и Милена Златарова, виола