Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Карта
  • Драматично - куклен театър "Константин Величков"

    пл. Константин Величков 1
    4400 Пазарджик

    pl.%20%22Konstantin%20Velichkov%22%201%2C%204400%20Pazardzhik%2C%20Bulgaria