Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

ЧЕРВЕНАТА ЦИГУЛКА

THE RED MENDELSOHN STRADIVARIUS

ЕЛИЗАБЕТ ПИТКЕРН (САЩ) – цигулка

ВАСИЛИЙ ИЛИСАВСКИ – пиано (Русия)

С участието на Кристиана Михайлова – виолончело

Програма: В.А.Моцарт, Ф. Менделсон, А. Дворжак

 

 

THE RED VIOLIN

THE RED MENDELSSOHN STRADIVARIUS

ELIZABETH PITCAIRN – violin (USA)

VASILII ILISAVSKI – piano (Russia)

With the participation of Kristiana Mihailova - cello

Program: W.A.Mozart, F. Mendelssohn, A.Dvorak