Изберете билети

Седящо място - 45 лв.

 45,00 BGN

Цена

45,00 BGN

Правостоящо място - 35 лв.

Ценова категория  35,00 BGN

Цена

35,00 BGN

Няма билети

Правостоящо място - 45 лв.

 45,00 BGN

Цена

45,00 BGN

Седящо място - 55 лв.

 55,00 BGN

Цена

55,00 BGN

Седящо място - 65 лв.

 65,00 BGN

Цена

65,00 BGN

Ограничена видимост - 40 лв.

 40,00 BGN

Цена

40,00 BGN

Седящо място - 40 лв.

 40,00 BGN

Цена

40,00 BGN