Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

ВЕСКО СТАМБОЛОВ – пиано

ИСПАНСКА МАГИЯ - РЕЦИТАЛ

Програма В.А.Моцарт, Ф. Менделсон, М. Равел,

М. Мусоргски, П.И.Чайковски, Е.Гранадос, М.де Фая, И. Албенис

 

VESKO STAMBOLOV - pianо

PIANO MAGIC - RECITAL

Program: W.A.Mozart, F.Mendelssohn, M.Ravel, M. Mussorgsky, P.I.Chaikovsky, E.Granados, M.de Falla, I. Albeniz

Карта
  • Балабанова къща

    улица „Константин Стоилов“ 51
    4000 Пловдив

    ulitsa%20%22Konstantin%20Stoilov%22%2051%2C%204000%20Plovdiv%2C%20Bulgaria