Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Какви стъпки следва да предприеме бизнесът, за да покрие изискванията на GDPR?

Какви са най-важните организационни мерки, които следва да бъдат предприети?

Какви са техническите мерки, които следва да бъдат предприети?

Как да разберем защитен ли е софтуера ни и какво да направим, за да го защитим.

Карта
  • ЮЗУ, Копрус 1, Партер, зала 101

    ул. "Иван Михайлов" 66
    2700 Благоевград

    ul.%20%22Ivan%20Mihaylov%22%2066%2C%202700%20South-West%20University%20Neofit%20Rilski%2C%20Blagoevgrad%2C%20Bulgaria