Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Тракийска Мистерийна Драма е интерактивен спектакъл – възстановка на древните тракийски  тържества с автентична хореография и оригинална музика на арт-формация „Орфика”.

 

Благотворително Събитие “Да помогнем на Българското  Семейство“

Всички средства от билети и дарения ще бъдат използвани за организиране, осигуряване и осъществяване в полза на български семейства в затруднено положение на Коледна Трапеза, заедно със съпътстващите я народни обреди, обичаи и дарове. Всяко отделно семейство в интимна домашна среда ще изживее неповторими мигове в атмосферата на коледния празник, с фолклорни възстановки с участието на арт-формация „Еподе”.

Събирателният фонд ще бъде контролиран, управляван и отчитан надлежно по законовия ред от „Академия Орфика” – Сдружение, регистрирано в обществена полза, в списъка на неправителствените организации и меценати към Министерство на Културата. Като гарант за изразходване на дарените средства за декларираната в благотворителната кампания цел,  Сдружението изготвя описателен и финансов отчет. Остатъкът от събраните средства ще бъде отчетен и впоследствие изразходван за други празнични трапези за бедстващи семейства от новия календарен цикъл за 2018 год., като продължение и изпълнение на благотворителната инициатива.

 

От 2006 год. „Академия Орфика“ е осъществила над 30 възстановки на древни български обичаи и обреди, включително и по свети места на България. Филмът „Тракийска Мистерийна Драма“ има публика в цял свят, а части от филмовата продукция се използват за представянето на българското културно наследство от неправителствени организации, дипломатически мисии и културни институти.

За повече информация:

http://academiaorphica.org

‪@ThracianMystery #customsforcharity #bogaricustoms #bogarifamily

Facebook: Академия Орфика / Academia Orphica

Карта
  • Зала Универсиада, зала Изток

    бул. Шипченски проход 2
    1000 София

    Boulevard%20%22Shipchenski%20Prohod%22%202%2C%201111%20g.k.%20Yavorov%2C%20Sofia%2C%20Bulgaria