100 години Лазар Николов  - Билети

BG Frosh300 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Струнен квартет Фрош

Йохан Себастиан Бах – Изкуство на фугата

Лазар Николов – Струнен квартет №2

Клод Дебюси – Струнен квартет