125 години Петко Стайнов  - Билети

pstajkow - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

26 октомври, 2021, вторник, 19.00ч.

125 години Петко Стайнов

Диригент: Славил Димитров

Творби от: Петко Стайнов