Advent: Musica sacra & profana  - Билети

BG SF1512 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

15 декември2020, вторник, 19 ч., зала „България“


“Advent: Musica sacra & profana”

Западноевропейски духовни и светски хорови произведения, посветени на Коледните празници.

В програмата: Миклош Кочар - “Юбилате Део”, Ян Петерсон Свелинк– „Днес Христос се роди“, Франсис Пуленк – „Четири рождественски мотета“, Бенджамин Бритън – „Коледна церемония“   

Национален филхармоничен хор

Славил Димитров диригент