BG Bethoven - Билети

Бетовен за деца

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

30 октомври 2022, 11 ч., зала "България"

Бетовен за деца

Надежда Цанова – пиано

Иван Юруков – артист

Сандра Петрова - артист

диригент: Вилиана Вълчева