България – Унгария  - Билети

BG BGHun200 - Билети ©

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Моля да въвеждате имената си при персонализация на билетите на латиница!

Задължения на притежателите на билети

1. Притежателите на билети НЕ следва да посещават стадиона и задължително трябва да уведомят местните здравни власти за инструкции в случай, че изпитват симптоми, типични за COVID-19.

2. Притежателите на билети НЕ следва да посещават стадионa в случай, че са дали положителна проба за COVID-19 в предишните 14 дни или са били в контакт с доказано заразени лица.

3. Притежателите на билети следва да потвърдят, че са наясно с рисковете, свързани пандемичната ситуация.

4. Притежателите на билети задължително трябва да информират местните здравни власти и организаторите на мача при положителен тест за COVID-19 в 14-дневен срок след провеждането на мероприятието.

5. Притежателите на билети са задължени да спазват всички правила в извънредната обстановка, включително:

· Да преминат проверка на телесната температура при влизане на стадиона.

· Да носят предпазна маска, прикриваща носа и устата, през цялото време, в което са на стадиона.

· Да спазват разпоредбите за минимална социална дистанция от други зрители и длъжностни лица.

· Да спазват отреденото им място .

· Да не заемат място, което не е упоменато на билета им.

6. Зрителите, които отказват да спазват задължителните мерки, няма да бъдат допускани на стадиона, или ще бъдат отстранявани от него.

7. Зрителите също така се призовават да:

· Дезинфектират ръцете си регулярно, използвайки наличните дезинфектанти на стадиона.

· Не се събират на групи.

· Избягват плащане в брой в периметъра на стадиона.