Борис Белкин  - Билети

BG Boris300n - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Борис Белкин

Л.ван Бетовен - Троен концерт за цигулка, чело, пиано и оркестър в до мажор, оп.56

M. Брух - Шотландска фантазия за цигулка и оркестър в ми бемол мажор, оп. 46

диригент: Григор Паликаров

солисти: Александър Краповски, цигулка

Симон Трпчески, пиано

Александър Сомов, виолончело

Борис Белкин, цигулка