Бразилска клавирна феста-2  - Билети

BG 1304 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Концерт-спектакъл на Ростислав Йовчев и неговите студенти Стефания Русева и Георги Белчев