Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Световни и национални бизнес лидери ще споделят своя опит в постигането на най-високите икономически резултати на компаниите, в които работят.

Като цяло Business Excellence е приложима за всички бизнеси, независимо дали са частни или публични, с печалба или с нестопанска цел, малки или големи. Прилагането на тези практики води до съществени подобрения на производителността. "Върхови постижения в бизнеса" в крайна сметка водят и до подобряване на националните икономически резултати.

Икономическият форум цели да помогне на бизнеса да идентифицира възможности за подобрение, да се фокусира върху ROI (Return on investment) показателите и да разкрие потенциала за бъдещо организационно развитие.

(Total Quality Management (TQM), Baldrige Criteria for Performance Excellence, EFQM Excellence Model, SPRING (SQA) Framework, Canadian Framework for Business Excellence)