Чудовища, Герои, Богове  - Билети

BG Chudovishta - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Чудовища, Герои, Богове

Песни от старославянските митове и легенди

В програмата: Песни, музикални митове и легенди за славянските приказни злодеи и чудеса: Баба Яга, Кашчей, Кикимори, Сова, Денница и Вечерница, русалки, водни духове. Обработки на фолклорни песи от Антонин Дворжак, Бедржих Сметана, Хенрих Гурецки, Стеван Мокраняц, Александр Свешников, Игор Стравински и др.

Национален филхармоничен хор

Славил Димитров диригент