Елена Башкирова и Йоханес Вилднер  - Билети

BG Elena - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Елена Башкирова и Йоханес Вилднер

Р. Шуман - Концерт за пиано и оркестър в ла минор, оп.7

Ф. Менделсон - Симфония No 2 в си бемол мажор, оп. 52

диригент: Йоханес Вилднер

солист: Елена Башкирова, пиано

с участието на Националния филхармоничен хор