Елизабет Леонская и Роберт Фаркаш  - Билети

BG Elizabeth - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Елизабет Леонская и Роберт Фаркаш


Б. Барток - Концерт за пиано и оркестър №3 в ми мажор, Sz. 119, BB 127

В. А. Моцарт - Симфония №39 в ми бемол мажор, KV 543


диригент:Роберт Фаракаш

солист: Елизабет Леонская, пиано