Филхармоничен духов квинтет  - Билети

BG SF2021 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Филхармоничен духов квинтет

В програмата - творби от Й. Хайдн, Л. В. Бетовен, П. Хаджиев