ФИЛХАРМОНИЧЕН ДУХОВ КВИНТЕТ  - Билети

BG SFwin300 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ И ФИЛХАРМОНИЧЕН ДУХОВ КВИНТЕТ

Творби от: Волфганг Амадеус Моцарт, Камий Сен-Санс и Франсис Пуленк