ГОТИЕ КАПЮСОН И НАЙДЕН ТОДОРОВ  - Билети

ГОТИЕ КАПЮСОН  - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

ГОТИЕ КАПЮСОН И НАЙДЕН ТОДОРОВ

Пьотър Илич Чайковски - Вариации “Рококо” за виолончело и оркестър

Джон Рутър - Магнификат

Диригент: Найден Тодоров

Солист: Готие Капюсон - виолончело

С участието на НФХ “Св. Обретенов”