Хорова Христоматия I  - Билети

BG Hor1 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Хорова Христоматия I

В програмата: творби от К. Монтеверди, Е. Григ, С. Рахманинов, Ф. Пуленк, О. Месиен, В. Стоянов, Св. Обретенов, П. Хаджиев, Л. Пипков, К. Кюркчийски и др.

Национален филхармоничен хор

диригент: Славил Димитров.