Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

III. концерт от цикъла „Годишните времена“

Константин Илиевскидиригент
Зорница Иларионова, цигулка

ВИВАЛДИ „Годишните времена”