Интимно с Мария Радоева  - Билети

BG Intimnosf - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Интимно с Мария Радоева

 КВАРТО КВАРТЕТ И ПРИЯТЕЛИ

Творби от: А. Вивалди, Й. С. Бах, Г. Фр. Хендел, В. А. Моцарт, Дж. Росини, Фр. Шуберт и др.