Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Какви стъпки следва да предприеме бизнесът, за да покрие изискванията на GDPR?

Какви са най-важните организационни мерки, които следва да бъдат предприети?

Какви са техническите мерки, които следва да бъдат предприети?

Как да разберем защитен ли е софтуера ни и какво да направим, за да го защитим.