КЛАСИК АРТ  - Билети

BG Klasik - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Класик Арт

Представя ШЕДЬОВРИ от френската музика на ХХ век

Гости солисти

Алексис Косенко - флейта (Франция)

Таня Угринова - сопран

Марио Бобоцов - пиано

Класик Арт струнен квартет и ансамбъл

Калина Христова - първа цигулка

Росен Иванов -втора цигулка

Евгения Бааджиева -Димова - виола

Кристиана Михайлова - виолончело

Явор Добрев - кларинет

Михаил Михайлов - валдхорна

Весела Тричкова – арфа

Вълчан Вълчанов - обой

Кремена Ачева - флейта

Мартин Стоянов - фагот

Кристиан Калоянов - кларинет

В програмата:

Жан Франсе Духов квинтет номер 1 (за флейта, обой, кларинет, фагот и валдхорна)

Андре Жоливе -Песен на Лин за флейта ,цигулка,виола,виолончело и арфа

Морис Равел- 3 Поеми от Стефан Маларме за сопран, 2 флейти, 2 кларинета, струнен квартет и пиано

Морис Дьолаж-4 Индуски поеми за сопран, 2 флейти, обой, 2 кларинета, струнен квартет и арфа