Клавирен рецитал на Людмил Ангелов  - Билети

BG Ludmil - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Клавирен рецитал на Людмил Ангелов

"Полски пианисти-композитори"

В програмата:

Tворби от Фр. Шопен, Л. Годовски, И. Падеревски, Ю. Зарембски, А. Михаловски, М. Мошковски.