Кварто квартет & Александър Сомов  - Билети

Baner 300X300_2021 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Кварто квартет & Александър Сомов


Антон Аренски - Струнен квартет оп.35 за цигулка, виола и две виолончели

Франц Шуберт

Струнен квинтет D.956 за две цигулки, виола и две виолончели

Иван Пенчев - цигулка

Светлана Станчева - цигулка

Татяна Тодорова - виола

Димитър Тенчев - виолончело

Александър Сомов – виолончело