Летни нощи  - Билети

BG S500 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Летни нощи

Концерт на Вокален състав Bella Voce

На рояла – Стефан Врачев

Режисьор – Росица Костова

Х. Берлиоз - “Летни нощи”

Ж. Бизе - “Разтвори сърцето си” - изп. Неда Атанасова

Г. Доницети - ”Летни нощи”