Людмил Ангелов  - Билети

BG Ludmil300n2 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Софийска филхармония

Людмил Ангелов – пиано

Григор Паликаров - диригент

Програма:

Лист - Концерт за пиано N1

Шуберт - "Голяма" Симфония