Мемоарите на един Въргал  - Билети

BG Vargala200 - Билети ©

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Възможно ли е, живота на един човек да е по-интересен от сценарий за филм? Бива ли, да се заливаш от смях час и половина без да има потърпевши? Когато се казваш Владо, а всички те знаят като Въргала, всичко е възможно!