Mozart Quarto Quartet  - Билети

BG Mozart30027 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Mozart Quarto Quartet

Кварто квартет и Димо Димов - пиано

В програмата: Волфганг Амадеус Моцарт

Соната за цигулка и пиано в ми минор К.304

Фантазия в ре минор К.397

Клавирно трио в си бемол мажор К.502

Клавирен квартет в сол минор К.478