Музикален фестивал Жълтите павета  - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието


Музикален фестивал "Жълтите павета", София, Театър на Българската армия / Music Festival "The Yellow Brick Road", Sofia, Theatre of the Bulgarian Army

10 октомври 2014 / 10 October 2014:

1. Васил Хаджиманов Бенд - Сърбия; с участието на Газменд Бериша (цигулка) - Македония / Vasil Hadzimanov Band - Serbia; featuring Gazmend Berisha ( violin) - Macedonia : 19:00ч

2. Коста Теодору - "Изгубена антропология" - Гърция; с участието на Изет Кизил (перкусия) - Турция / Kostas Theodorou - "Lost Anthropology" - Greece; featuring Izzet Kizil (percussion) Turkеy: 21:00ч

11 октомври 2014 / 11 October 2014:

1. Теодора Енаке-Айша - "Впечатления от Пангея" - Румъния / Teodora Enache-Aisha - "Impressions of Pangaea" - Romania: 19:00ч

2. Теодосий Спасов и Хемус колектив - "Бягство от действителността" - България / Theodosii Spassov & Hemus Collective - "Escapism" - Bulgaria: 21ч