Зареждане...

Дата на събитието

Детайли за събитието

Мега акселераторът   „Нашата култура = нашето предимство“ е първата в България практическа конферентна проява по темата за фирмената и екипната култура.

Лектори и модератори ще са над 20 души, изявени специалисти в темата: консултанти, бизнес лидери и учени.

Целите на конференцията са да представи съвременни концепции и изследвания, методики и инструменти, примери и добри практики; да способства генериране на идеи и обмяна на опит по темата Организационна култура.

Целева аудитория са ръководители и собственици на бизнеси, предприемачи, ръководители на екипи и неформални лидери.

 

Програмата се състои от три части:

I Четири пленарни презентации, които ще представят съвременните виждания за фирмената култура и модел за нейното управление и опита на лекторите.

II Петнадесет модерирани дискусии, чийто теми са профилирани според йерархичната позиция и функцията на участниците. Всеки участник избира в кои дискусии да се включи във всеки от трите панела.

 III Четири представяния на добрия опит на български фирми, променили културата си и постигнали по-добри резултати.

 В края на конференцията е предвидено време за нетуъркинг

 

С какво се отличава мега акселератора?

Задачата е да провокира, информира и вдъхнови

Дискусии по същество

Концентрирана информация

Подходи и инструменти

Обмяна на опит

Елитен екип от водещи 

Живеем в

ерата на идеите,

във времето на конкуренция на 
организационните

 култури.


Научете повече за събитието:

 

Защо Организационната култура?

Програмата на мега акселератора

Покана от водещия

Водещите разговарят по темите в програмата

Публикации за Организационната култура

 

Екипът ни е на разположение за информация на 0882 345 521 и office@docheva.com