НОВОГОДИШЕН ПАРТИ КОНЦЕРТ - Билети

АКАГА, КВАРТО КВАРТЕТ И СОФИЙСКИ ФИЛХАРМОНИЦИ

BG Akaga2812 - Билети ©

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

Новогодишен фюжън концерт и цигулки на емблематичните музикални състави - групата Акага и музикантите от Кварто. Очаквайте вълнуваща музикална парти вечер и необикновено преживяване. 28-ми декември 2019 в концертната Зала България.