Новогодишен концерт  - Билети

BG SF2021 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

29 декември 2020   вторник, 19 ч., зала България   

Новогодишен концерт   

Творби от фамилия Щраус   

Мартин Пантелеев диригент