ONE DANCE WEEK - Festival Pass - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

17.10. 19:00h. Компания Даниел Абреу | ЖИВОТНО
18.10.19:00h. Кил Сео-Янг & Ким Джаесеунг | ДЕФОРМАЦИЯ & ДЖЕНТЪЛМЕН
23.10. 19:00h. Компания Farm in the Cave | РАЗОБЛИЧИТЕЛИ
26.10. 19:00h. Raimung Hoghe | КВАРТЕТ
28.10. 19:00h. Компания MPTA | НИЕ СМЕ КАТО ОНЕЗИ ЖАБИ... § АЛИ
29.10. 19:00h. Trajal Harrel | (M)ИМОСА
01.11. 20:30h. Компания PHILIPPE SAIRE | ЗАТЪМНЕНИЕ