Орфей  - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

„Но“, седемвековна японска класическа драма, е най-старото сценично изкуство, което продължава да съществува и днес без съществени изменения в оригиналната си форма.


В Пловдив ще бъдат представени две представления - класическа японска драма „Но“, както и „Но“ пиеса, създадена специално за Европейска столица на културата Пловдив 2019.


Новата „Но“ пиеса „Орфей“, която ще се постави веднъж в Пловдив и веднъж в София, има за цел да изтъкне особеностите на японската традиционна естетика, като стъпи на широко познатия образ на героя Орфей, поставен в центъра на етическа дилема, типична както за японската, така и за европейската култура.


Новосъздадената пиеса „Орфей“ и класическа Но пиеса ще бъде представени на сцената на Античен театър Пловдив на 27 и 28 септември 2019 г.


Спектакълът включва редица популярни български актьори и режисьори, деца от местните училища и японски майстори. Режисьор, сценарист и главен изпълнител на спектакъла е Ямамото Акихиро, с участието на Мая Бежанска.


Проектът се осъществява от Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност социални системи „Юндола”. Проектът е част от програмата „Фокус: Японска култура“, която се осъществява в партньорство с Фондация „EU-Japan Fest“.