Песни - игри  - Билети

BG SF2021y - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Песни-игри

В програмата:

Танцово – песенни произведения от Шютц, Монтеверди, Глинка, Д. Христов, П. Стайнов и др.

Национален филхармоничен хор

диригент: Славил Димитров.