Песни - танци  - Билети

BG SF2021y - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Песни - танци

В програмата :

Песни без думи от Е. Григ, Ф. Менделсон, Р. Шуман, А. Танев, Г. Костов и др.

Национален филхармоничен хор

диригент: Славил Димитров.