BG Sasha - Билети

Саша Гьотцел и Емануил Иванов

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

2 март 2023, четвъртък, 19:00 ч., зала „България“

Саша Гьотцел и Емануил Иванов

Камий Сен-Санс – Концерт за пиано и оркестър №5

Рихард Щраус – Симфонична поема „Веселите шеги на Тил Ойленшпигел“

Оторино Респиги – Римски пинии

Диригент: Саша Гьотцел

Солист: Емануил Иванов– пиано