Сергей Редкин и Саша Гьотцел  - Билети

BG Sasha300 - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

В.А.Моцарт - Концерт за пиано и оркестър No 17 в сол мажор, КV 453

Ал.Цемлински - Симфониета за камерен оркестър, оп.23

диригент: Саша Гьотцел

солист: Сергей Редкин, пиано