ШЕДЬОВРИ НА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНАТА МУЗИКА  - Билети

BG IP300 - Билети

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

ШЕДЬОВРИ НА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНАТА МУЗИКА

Произведения от: Ал. Архангелски, Ал. Гречанинов, Д. Христов, И. Дубински, Н. Кедров-баща

Солист: Ивайло Донков

Диригент: Славил Димитров

Национален филахрмоничен хор