ШЕДЬОВРИ НА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНАТА МУЗИКА  - Билети

ШЕДЬОВРИ НА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНАТА МУЗИКА - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

ШЕДЬОВРИ НА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНАТА МУЗИКА

Произведения от: Ал. Архангелски, Ал. Гречанинов, Д. Христов, И. Дубински, Н. Кедров-баща

Диригент: Славил Димитров

Национален филахрмоничен хор

Солист: Георги Султанов – тенор