Шедьоври от френските майстори  - Билети

Шедьоври от френските майстори - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

21 септември, 2021г., четвъртък, 19.00ч.


Шедьоври от френските майстори


Диригент: Славил Димитров

Творби от: Кл. Дебюси, М.Равел, Ц. Франк, О. Месиан, Ш. Гуно

Концерт на Националния филхармоничен хор