Симфоничен оркестър на БНР - Емануил Иванов и Росен Миланов  - Билети

BG BNRSim - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Рихард Вагнер – „Танхойзер“, увертюра и Venusberg music

Морис Равел - Концерт за пиано за лява ръка

Ференц Лист - Симфония „Данте“

Солист Емануил Иванов /дебют с Радиооркестъра/

Диригент Росен Миланов