Симфоничен оркестър на БНР - Светлин Русев и Марк Кадин  - Билети

BG BNRSim - Билети

Дата на събитието

Детайли за събитието

Мануел де Файя – „Тривърхата шапка“, 1-ва сюита из балета

Сергей Прокофиев - Концерт №1 за цигулка и оркестър

Сергей Прокофиев - Концерт №2 за цигулка и оркестър

Солист Светлин Русев

Диригент Марк Кадин