Син АБОНАМЕНТ - Билети

BG Blue200 - Билети ©

Дата на събитието

Детайли за събитието

Син АБОНАМЕНТ / Green SUBSCRIPTION

 

 

18 септември 2020 петък, 19 ч., зала България
Виртуозът Борис Белкин
М. Брух – Концерт за цигулка No
Л.В. Бетовен – Симфония No 7
Борис Белкин цигулка  
Джанлуиджи Джелмети диригент  

18 September 2020 Friday, 7 PM Bulgaria Hall
M. Bruch - Concerto for Violin and Orchestra No.1
L. van Beethoven - Symphony No.7
Boris Belkin Violin
Gianluigi Gelmetti Conductor

 

 

1 ноември 2020 неделя, 19 ч., зала България
Магията на Моцарт
В. А. Моцарт – Концерт за две пиана
В. А. Моцарт – Симфония No 41
Клавирно дуо „Шаламов“
Стефанос Циалис диригент

 

1 November 2020, Sunday, 7 PM Bulgaria Hall
W. A. Mozart - Concerto for Тwo Pianos and Orchestra

W. A. Mozart – Simphony No.41
Shalamov Piano duo

Stefanos Tsialis Conductor

 

 

10 декември 2020 четвъртък, 19 ч., зала България       
Олег Майзенберг и Найден Тодоров
С.Рахманинов - Рапсодия върху тема от Паганини
С. Прокофиев –  Симфония No 1
Олег Майзенберг пиано
Найден Тодоров диригент

 

10 December 2020 Thursday, 7 PM Bulgaria Hall
S. Rachmaninov - Rhapsody on a Theme of Paganini
S. Prokofiev  Symphony No. 1
Oleg Maisenberg  Piano
Nayden Todorov Conductor

         

 

17 януари 2021 неделя, 19 ч., зала България
Паганини 
Н. Паганини – Концерт за цигулка No 1
В. А. Моцарт – Симфония No 49
Роберто Кани  цигулка
Славил Димитров диригент

 

17 January 2021 Sunday, 7 PM, Bulgaria Hall

N. Paganini - Violin Concerto No 1
W. A. Mozart Simphony No 39

Roberto Cani violin

Slavil Dimitrov Conductor